.........ดูผลการแข่งขันเกม.......

..............ผู้เรียน ม.4/1...................... >>>เกม 20 ธาตุแรก >>>>>> >>>เกมอินเนอร์ทรานเซชัน >>>>>> >>>ทรานเซชัน >>>>>> >>>เกม 118 ธาตุ >>>>>>

..............ผู้เรียน ม.4/2...................... >>>เกม 20 ธาตุแรก >>>>>> >>>เกมอินเนอร์ทรานเซชัน >>>>>> >>>ทรานเซชัน >>>>>> >>>เกม 118 ธาตุ >>>>>>

..............บุคคลทั่วไป...................... >>>เกม 20 ธาตุแรก >>>>>> >>>เกมอินเนอร์ทรานเซชัน >>>>>> >>>ทรานเซชัน >>>>>> >>>เกม 118 ธาตุ >>>>>>

>>>กลับเข้าเล่นเกม